Member (= donateur)

25,00

Donateur/Memberlid: u steunt actief de NBBF en IFBB en geniet van alle evenementen en wedstrijden van onze vereniging (entreegelden kunnen van toepassing zijn, zie wedstrijdinformatie).

Uw lidmaatschap wordt aan het einde van het kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij uw schriftelijke opzegging vóór of uiterlijk op 2 december van datzelfde jaar binnen is gekomen bij onze administratie. Dus zonder tijdige opzegging wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en zult u een faktuur ontvangen.  Indien u met iDEAL betaalt kunt u kiezen om de volgende betalingen via automatische incasso te laten verlopen. Zo vergeet u nooit te betalen en krijgt u netjes ieder jaar een bewijs van  betaling voor uw lidmaatschap toegestuurd.

Categorie:

Beschrijving

U bent donateurlid van zowel de NBBF (Nederlandse Body-Building en Fitness Federatie) als de internationale IFBB (International Federation of Body Building). U kunt niet deelnemen aan wedstrijden, maar deze uiteraard wel gewoon bezoeken.

Als donateurlid steunt u actief de doelen en activiteiten van de federatie. Wat zijn de doelstellingen van de vereniging? Uittreksel van de statuten:

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van een verantwoorde en esthetische ontwikkeling van het menselijke lichaam bij personen van beiderlei geslacht. (Art. 2 der statuten)

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het onder deskundige begeleiding beoefenen en doen beoefenen van gerichte Gewichttraining m.n. Bodybuilding

b. het geven van doelgerichte, verantwoorde voedingsadviezen met als doel de algemene conditie te verbeteren en de sportprestaties te verhogen.

c. het aantrekken en opnemen in haar organisatie van sportscholen, welke zij bij uitstek geschikt acht.

d. het medewerken aan het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het werkterrein van de vereniging.

e. het geven van voorlichting o.a. door het uitgeven of het doen van publicaties.

f. het leggen van contacten met organisaties met een gelijkgericht doel.

g. het houden van wedstrijden en demonstraties en het deelnemen aan wedstrijden en demonstraties die worden georganiseerd door buitenlandse, bij de IFBB aangesloten instellingen.

h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt, of daaraan bevorderlijk zijn.

De werkzaamheden van de vereniging richten zich op de eerste plaats op de amateuristische sportbeoefening, doch daarnaast ook op de beroepssportbeoefening. (art. 3 der statuten).