Als gevolg van de nieuwe covid-19 overheidsmaatregelen heeft het bestuur in overleg met de wedstrijdlokaties moeten besluiten om alle verdere wedstrijden die nog tot eind december 2020 gepland stonden, te annuleren.

Het bestuur legt in deze nieuwe brief aan al haar leden uit hoe tot dit besluit is gekomen en wat de consequenties zijn. Ook wordt alvast gekeken naar de planning van de wedstrijden in het nieuwe jaar 2021. Lees nu de bestuursbrief aan alle leden, klik hier.