Bericht voor Fotografie tijdens wedstrijden

Een Bericht voor Fotografie tijdens wedstrijden:

 
Rotterdam, 06-04-2017
 

Geachte………

De NBBF organiseert iedere jaar meerder bodybuildingevenementen ver-spreid door het hele land. Door de toename van de interesse in onze sport groeit ook het aantal fotogra-fen en filmers op de wedstrijden. Gedoseerd laat het bestuur van de NBBF dit toe.

Wij willen u bij deze op het volgende wijzen.

Het is verboden (semi)professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele foto-apparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan.

Mocht u onverhoopt op een wedstrijd verschijnen met de hierboven omschre-ven apparatuur zonder toestemming van het bestuur zullen wij u verzoeken zonder restitutie van uw dagkaart de wedstrijdlocatie te verlaten.

Namens het bestuur van de NBBF

Met vriendelijke groet,
O, Tekcandan
wedstrijdcommisaris

 
Download brief:
Brief-fotografie-1.pdf