Het NBBF bestuur heeft een lokatie gevonden waar op ZATERDAG 27 JUNI 2020 een wedstrijd kan worden gehouden. Hier zullen zowel C als B kandidaten gaan strijden om afzonderlijke titels.

Op dit moment vinden besprekingen plaats met het betreffende theater.

Één dag later, op ZONDAG 28 JUNI 2020, zal dan in Theater Sneek het Nederlands Kampioenschap plaatsvinden, waarbij alle winnaars gaan strijden om de landelijke titel.

We wachten nu af tot 6 april, om te zien of de Nederlandse overheid wedstrijden en bijeenkomsten zal toestaan na 1 juni 2020. Als dat het geval is, zullen we de lokatie bekendmaken en kan via een speciale webpagina ingeschreven worden voor deze unieke combinatie-wedstrijd.

Tot die tijd raadt het bestuur aan dat iedereen zich houdt aan de regels en (gezondheids-) omgangsvormen zoals die door de Nederlandse overheid en het RIVM zijn afgekondigd.

.

The NBBF board has found a location where a contest can be held on SATURDAY JUNE 27, 2020. Here both C and B candidates will compete for separate titles.

Negotiations are currently taking place with the relevant theater.

One day later, on SUNDAY JUNE 28, 2020, the Dutch Championship will take place in Theater Sneek, with all winners competing for the national title.

We are now waiting until April 6 to see if the Dutch government will allow games and gatherings after June 1, 2020. If so, we will announce the venue and you will be able to register for this unique combination competition via a special web page.

Until then, the board recommends that everyone adheres to the rules and (health-) manners as promulgated by the Dutch government and RIVM.