Professionele foto’s voor onbevoegde

Professionele foto’s voor onbevoegde:

 
Rotterdam, 11 april 2017
 

Geachte leden

De NBBF heeft onlangs een schrijven gepubliceerd betreffende het fotograferen op de reguliere door de NBBF georganiseerde wedstrijden. Er zijn een hoop vragen gekomen waarom we zo’n streng beleid voeren. Bij deze een toelichting.

De NBBF heeft een aantal vaste partners alwaar zij mee samenwerkt. Onze vaste sponso-ren leveren vaak een fotograaf om zodoende foto’s op hun website te kunnen plaatsen.

Daarnaast hebben we vaste fotografen die in het verleden hebben bewezen niet over de ruggen van onze atleten hun zakken te willen vullen. Uiteraard mag er wat verdiend wor-den maar alles binnen redelijke marges. Daarnaast verdienen atleten het ook dat wan-neer ze geld uitgeven aan foto’s de kwaliteit behoorlijk is.

Voor alle fotografen die aanwezig zijn geldt dat ze de NBBF een bedrag hebben moeten betalen om aanwezig te mogen zijn.

Iedereen zal begrijpen dat het niet acceptabel is dat er op rij een en twee betalende foto-grafen met professionele apparatuur zitten we op rij drie een particuliere fotograaf heb-ben zitten die met de zelfde apparatuur ook foto’s schiet en verkoopt.
 
Op zich mag iedereen foto’s maken maar het maken van professionele foto’s beperkt zich tot onze vaste partners. Wie hier niet bijhoort zal op de wedstrijden verzocht worden de camera weg te brengen of de zaal te verlaten.
 
Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd,
 
Namens de NBBF/IFBB Nederland
 
Ozden Tekcandan

 
Download brief:
Brief-fotografie-2.pdf