Official-licentie

Official-licentie

29,98 / 12 maanden

 

De ‘official licentie’ is alleen bedoeld voor officials en juryleden en kost 27,50 + 2,48 btw = 29,98 euro per kalenderjaar.

.

The ‘official license’ is only intended for officials and jury members and costs 27.50 + 2.48 VAT = 29.98 euros per calendar year.

 

Let op! U krijgt de official-licentie niet toegestuurd, maar deze ligt voor u klaar bij de eerstvolgende wedstrijd waar u aan deelneemt.