Kort na de Juliette Bergmann Grandprix van 1 december 2019 zal op deze pagina een uitgebreid fotoverslag worden gepubliceerd.