IFBB Nederland

Privacy verklaring

Deze Privacy Verklaring geldt voor iedereen die wedstrijden van IFBB Nederland bezoekt.

1. Beheer

1a. De website www.ifbbnederland.nl staat onder beheer van IFBB Nederland. (“Beheerder”)

1b. Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

1c. Beheerder houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

1d. Beheerder van de site faciliteert in de opslag van data.

2. Aanbieder

De website www.ifbbnederland.nl wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van IFBB Nederland.

3. Gegevens die door de Geïnteresseerde verstrekt worden

Gegevens die door Geïnteresseerde verstrekt worden kunnen uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

3a Het verwerken van de gegevens gevraagd voor deelname en daarbij toebehorende diensten en aanverwanten.

3b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de inschrijving, zoals, maar niet beperkt tot, een mail ter bevestiging van de inschrijving en waarin inloggegevens vermeld staan.

3c Het onder de aandacht brengen van de ontwikkelingen via een nieuwsbrief. Eventueel aanverwante informatie (praktische informatie, aanbiedingen, overige evenementen, et cetera) waarvan Aanbieder of Beheerder denkt dat het kan bijdrage levert aan de geïnformeerdheid van de Geïnteresseerde.

3d.Gegevens van Geïnteresseerde worden verstrekt aan de Aanbieder (en/of andere geselecteerde partners) wanneer u zich inschrijft voor deelname, zich aanmeldt voor een service of dienst, of gebruik maakt van een contactformulier op de website.

3e. Gegevens van Geïnteresseerde kunnen anoniem worden ingezet voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van persoonsgegevens).

3f. Indien Geïnteresseerde wenst dat de verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kan Geïnteresseerde deze op verzoek laten verwijderen.

4. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de Geïnteresseerde zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij anders is opgenomen in de algemene voorwaarden. Een uitzondering op deze regel is wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

5. Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De gegevens die de Geïnteresseerde verstrekt, worden via een beveiligde verbinding opgeslagen en beheerd. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder.

6. Cookies

Om de website www.ifbbnederland.nl aan te bieden, kan gebruik worden gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

6a. Permanente cookies

De website www.ifbbnederland.nl kan cookies plaatsen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

6b. Google Analytics

De website www.ifbbnederland.nl maakt mogelijk gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

6c. Sociale knoppen

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, adviseren wij u de privacy verklaringen van de desbetreffende sociale media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

6d. Nieuwsbrief

Voor nieuwsbrieven wordt mogelijk gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel is te zien of een e-mail is geopend. De gegevens uit de tracking pixel worden door ons gebruikt voor het optimaliseren van onze website en onze nieuwsbrieven.

7. Verwijderen Cookies

Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internet browser.

8. Gegevens van bezoekers

8a. Op de websites van Beheerder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie/aanbod op de site te kunnen plaatsen.

8b. Bezoeker kan op de website www.ifbbnederland.nl mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

9. Beheer persoonlijke gegevens

Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens beheren via een persoonlijke omgeving (account). Toegang tot dit account is persoonsgebonden en wordt verstrekt op basis van een e-mailadres en wachtwoord, en enkel beschikbaar gesteld aan Geïnteresseerde.

10.Uitschrijven Nieuwsbrief

Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven.

11. Verzoek tot vergetelheid

Indien gewenst wordt het persoonsgebonden account, inclusief alle verstrekte data, volledig worden verwijderd kan dit verzoek via het account ingediend worden.

12. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Verklaring terecht bij Beheerder. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Verklaring.

13. Disclaimer

Beheerder is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.